Het dividendrendement van een aandeel is het jaarlijkse dividend uitgedrukt als percentage van de aandelenkoers.[1] Deze ratio geeft dus weer hoeveel geld je terugkrijgt (in de vorm van dividend) voor elke euro die je investeert in het bedrijf. De Engelse term voor dividendrendement is dividend yield. [2]

Nuanceverschillen

Afhankelijk van de context, kunnen er nuanceverschillen zijn in de betekenis die wordt gegeven aan de term dividendrendement. Zo kan worden bedoeld: het huidige jaarlijkse dividend uitgedrukt als percentage van de huidige aandelenkoers.[3] Maar ook: het uitgekeerde dividend gedeeld door de aankoopkoers van een aandeel.[4] Of ‘het voor dit jaar verwachte dividend gedeeld door de actuele koers.’[5]

Hoe reken je het dividendrendement uit?

dividendrendement =

jaarlijkse dividend per aandeel  / prijs van het aandeel

x 100%

Stel: een bedrijf keert in een gegeven jaar in totaal 2 euro aan dividend uit, en de koers van het aandeel is 70 euro. Het dividendrendement is dan: (2 / 70) x 100% = 2,9%.

Meewegende factor

Het dividendrendement kan een factor zijn die meeweegt in de beslissing om al dan niet te beleggen in een bedrijf. Immers: ‘everyone likes to get paid some of the profit when a company is doing well’, aldus de financiële nieuwssite TheStreet.[6]

Zo wordt het dividendrendement door sommigen ook wel de voornaamste reden genoemd om in oliemaatschappijen te beleggen.[7]

Hoe hoger het dividendrendment, hoe beter?

Een hoger dividendrendement kan beter zijn, maar niet per se. Het dividendrendement kan namelijk een vertekend beeld geven.

Het dividendrendement hangt immers af van niet alleen de hoogte van het dividend, maar ook de aandelenkoers. Als de aandelenkoers keldert, schiet het dividendrendement omhoog. Een lage aandelenkoers kan betekenen dat het aandeel is ondergewaardeerd, maar het kan net zo goed betekenen dat een dividendverlaging op de loer ligt. De lage koers kan immers een indicatie zijn dat de winstverwachting daalt. Aangezien de winst uiteindelijk de drijvende kracht is achter dividend, kan een dalende winstverwachting duiden op een mogelijke dividendverlaging.[8]

Sommigen wijzen er bovendien op dat een hoog dividendrendement ten koste kan gaan van de groei van een bedrijf. Elke euro die wordt uitgekeerd als dividend, wordt immers per definitie niet geherinvesteerd in het bedrijf.[9]

Handig dus om te weten, het dividendrendement, maar staar je er niet blind op (!)

[1] Brian Butler e.a. (red.), A Dictionary of Finance and Banking. From international to personal finance, Oxford: Oxford University Press (1997), p. 106.

[2] Dividend rendement, Bolero.

[3] What Is Dividend Yield and How Do You Calculate It?, American Banking and Market News, 17/10/2020.

[4] Wat is dividendrendement?, Saxo Bank.

[5]Remko Nods, Zoeken naar veilige aandelen; Hoog-dividendaandelen zijn populair, want ze zijn minder riskant dan ‘gewone’ aandelen, Elsevier Weekblad,  ed. 69, nr. 1, 5/1/2013, p. 45.

[6] Terin Miller, What Is Dividend Yield and Why Is It Important in 2019?, TheStreet, Inc., 5/2/2019.

[7] Jeroen Groot, Nederlandse pensioenfondsen terughoudend over beleggen in oliereus Aramco, Pensioen Pro, FD Mediagroep BV, 5/11/2019.

[8] Charlotte Moore, Investing for Income: Good value, high quality, Investment & Pensions Europe (IPE Magazine), 1/4/2014; 7 Warning Signs of a Dividend Yield Trap, Insider Inc. 1/7/2012.

[9] Terin Miller, What Is Dividend Yield and Why Is It Important in 2019?, TheStreet, Inc., 5/2/2019.