Gebruik van de website

De website Nopeanutbutter.nl is alleen bedoeld voor informatiedoeleinden. Hoewel No Peanut Butter de inhoud op deze website steeds met zorg heeft samengesteld, kan No Peanut Butter niet instaan voor de juistheid, volledigheid of voortdurende actualiteit ervan. No Peanut Butter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

Geen beleggingsadvies

De informatie op deze website vormt op geen enkele wijze beleggingsadvies. Deze website vormt ook geen aanbieding of uitnodiging tot het handelen in effecten (waaronder aandelen en ETF’s). Rechtshandelingen en beslissingen die je op basis van de informatie op deze website verricht, zijn voor je eigen rekening en risico.

En let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van je belegging kan fluctueren. Dit betekent dat je (een deel van je) inleg kunt verliezen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. No Peanut Butter is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden of de manier waarop die websites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees daarvoor de voorwaarden van de website die je bezoekt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en handelsnaamrechten) met betrekking tot deze website berusten bij No Peanut Butter en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om de inhoud en/of opmaak van deze website (waaronder teksten en beeldmateriaal) geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.