Sparen is ontzettend belangrijk, zo wordt ons van jongs af aan geleerd. En dat blijft ook zo, zelfs nu beleggen steeds populairder wordt. Want de huidige volatiele aandelenmarkt herinnert ons er  aan dat beleggen niet zonder risico is. Daar komt bij dat wat spaargeld achter de hand altijd handig is. Helemaal nu we met zijn allen worden geconfronteerd met hoge energierekeningen en veel duurdere boodschappen.

Grote verschillen per leeftijd

Maar hoeveel hebben Nederlanders eigenlijk op hun spaarrekening staan?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de verschillen per leeftijd groot zijn. Zo heeft een huishouden waarvan de hoofdkostwinner tussen de 45 tot 55 jaar oud is, gemiddeld ruim 2,5x zoveel spaargeld (ruim 42k euro) als een huishouden met een hoofdkostwinner die 25 tot 35 jaar is (circa 16k euro). Dat is op zich ook niet verrassend: 25-jarigen staan vaak aan de start van hun carrière, terwijl 45-plussers juist (bijna) op de top van hun salarisinkomsten zitten. Rond de pensioenleeftijd vlakt het verschil weer af.

Spaarbedrag Nederlandse huishoudens naar leeftijd hoofdkostwinner (2020*)

Hoeveel spaargeld hebben Nederlandse huishoudens gemiddeld?

Bron: CBS (*voorlopige cijfers)

Mediaan spaarbedrag veel lager

Opvallend is bovendien dat het mediane spaarbedrag veel lager ligt dan het gemiddelde. Zo bedraagt in de leeftijdsgroep 35 tot 45 jaar, het gemiddelde spaarbedrag ruim 26k euro. De mediaan bedraagt echter 10,9k euro. Oftewel: in deze leeftijdsgroep heeft 50% minder dan 10,9k euro op zijn spaarrekening staan, en 50% meer dan dit bedrag.

Waarom ligt het mediane spaarbedrag veel lager?

Uitschieters naar boven zorgen er vermoedelijk voor dat het gemiddelde veel hoger ligt.

Maar hoeveel spaargeld zou je moeten hebben?

We weten nu hoeveel andere Nederlanders gemiddeld op hun spaarrekening hebben staan. Misschien zit jij er boven, of er juist onder. Maar hiermee is nog niets gezegd over hoeveel spaargeld je zou moeten hebben. Natuurlijk hangt het ideale spaarbedrag af van je persoonlijke omstandigheden, zoals je inkomen, je uitgavenpatroon en je vaste lasten.

Gelukkig zijn er toch vuistregels die je wat handvatten bieden: Hoeveel spaargeld zou je moeten hebben (per leeftijd)?