Om meteen maar met de deur in huis te vallen: best veel.

Van jongs af aan wordt ons op het hart gedrukt dat het goed is om te sparen. Het Nibud adviseert om elke maand minstens 10% van je netto inkomen te sparen.[1] Erg fijn, een lekker concreet advies.

Maar hoe groot zou je spaarpotje moeten zijn als je, zeg, 35 jaar bent om straks met een gerust hart te stoppen met werken? Ben je goed op weg als je op die leeftijd 30k euro op de bank- en/of beleggingsrekening hebt staan? En wat als je 40 bent?

Vuistregels per leeftijd

Gelukkig zijn er partijen die hier vuistregels voor geven, en wel op basis van je inkomen. De (niet gelijkluidende) vuistregels van de Amerikaanse vermogensbeheerders Fidelity en T. Rowe Price hebben wij hieronder samengevoegd: 

In de bovenstaande grafiek is het laagste getal steeds de multiplier van T. Rowe Price; de hoge multiplier is van Fidelity. Dus bij 40 jaar bijvoorbeeld, zou je volgens T. Rowe Price 2x je jaarsalaris moeten hebben gespaard, en volgens Fidelity 3x.

Met jaarsalaris wordt bedoeld: je salaris op dat moment. T. Rowe Price geeft aan dat het hier gaat om het brutosalaris. Ook Fidelity gaat uit van het brutosalaris.

Hoe pas je deze vuistregels toe op een gezin? Ga dan uit van de leeftijd van de oudste persoon en het gezamenlijke inkomen.

Uitgangspunten bij de vuistregels

Bij het bepalen van haar vuistregels is Fidelity ervan uitgegaan dat je vanaf je 25ste 15% van je jaarinkomen opzij legt en gemiddeld genomen meer dan 50% daarvan in aandelen belegt.

Een andere aanname van Fidelity: na je pensioen wil je dezelfde levensstijl erop na houden. T. Rowe Price daarentegen gaat ervan uit dat je uitgaven na pensioen met 5% lager zullen zijn. Dit kan misschien deels verklaren waarom de multiplier van T. Rowe Price bijna altijd lager is.

En niet onbelangrijk: beide vermogensbeheerders gaan ervan uit dat je op je 65ste stopt met werken. Deze aanname maakt een wezenlijk verschil. Vind je het bijvoorbeeld prima om 2 jaar later te stoppen met werken (dus wanneer je 67 bent), dan hoef je volgens Fidelity te zijner tijd ‘nog maar’ 10x je jaarsalaris aan spaargeld te hebben (in plaats van 12x).

20 tot 30 jaar — spaardoel: ½ – 1x je salaris op je 30ste

In deze periode ben je waarschijnlijk nog niet zo lang geleden begonnen met werken en is je salaris meestal niet erg hoog. Je lijkt nog weinig baat te hebben van het rente-op-rente-effect, maar vergis je niet (!) Je hebt 1 killer weapon in handen: tijd. En dat kan niemand van je afnemen.

Want een beurscrash voor iemand die volgend jaar met pensioen gaat, is wel behoorlijk schrikken. Als je 25 bent, dan schrik je je natuurlijk ook wezenloos. Maar gelukkig heb je dan nog vele jaren om de klap van een crash te boven te komen. Als vuistregel geldt dan ook: neem gerust wat meer risico wanneer je jonger bent, en verminder dat geleidelijk richting je pensioen, aldus financieel planner Heather Comella tegenover Real Simple.

Dus ontwikkel de gewoonte om geld opzij te leggen en laat die minisneeuwbal lekker rollen (en groeien).

Stel, je bent 25 en zet 30 jaar lang elke maand 100 euro opzij

Na die 30 jaar zou je dan in totaal 36k euro opzij hebben gelegd. Bij een rendement van 4% per jaar, zou je op je 55ste ruim 68k euro op je bankrekening hebben staan.

Wat nu als je denkt: ‘Ach, dat komt later allemaal wel’? Wat nu als je wacht tot je 40ste en dan pas begint met elke maand 100 euro opzij zetten? Dan heb je de helft van de tijd tot je 55ste (15 jaar).

Misschien verwacht je daarom dat je dan bij een gelijk rendement (dus 4%) op je 55ste iets minder dan de helft van 68k euro zou hebben, zeg 30k euro?

Nee. De impact is nóg groter: je zou in dat geval op je 55ste ‘nog maar’ een potje van bijna 25k euro hebben (versus 68k euro). Met andere woorden: dat is bijna 2/3 minder.

Misschien denk je: ‘maar als ik 40 ben, heb ik ook meer geld om opzij te zetten. Dan haal ik het te zijner tijd wel in.’

Maar ook als je het bedrag zou verdubbelen (dus maandelijks 200 euro), dan nóg lukt het je in deze casus niet om de ‘schade’ in te halen. Je zou op je 55ste namelijk nog steeds een kwart minder hebben: ongeveer 49k euro (versus 68k euro).

Pas als je het initiële bedrag zou verdrievoudigen (dus elke maand 300 euro), dan lukt het je pas om na 15 jaar die 68k euro te overtreffen: je zou dan ruim 73k euro op je rekening hebben staan.

Kortom: begin vroeg met geld opzij zetten, al is het een klein bedrag.

30 tot 40 jaar — spaardoel: 2-3x je salaris op je 40ste

Meestal ligt je salaris hoger in deze periode. Wees daarom bedacht op ‘lifestyle creep: het verschijnsel dat mensen meer uitgeven simpelweg omdat ze meer verdienen.

Sowieso is dit waarschijnlijk ook een dure levensfase. Bijvoorbeeld: je koopt een huis, je trouwt, je krijgt kinderen. Kortom: er komt vaak meer geld binnen, maar er gaat (helaas) ook best veel uit. Probeer toch maandelijks je spaar-/beleggingsrekening te spekken.

En: denk na over een eventueel potje voor je kinderen, bijvoorbeeld voor als ze gaan studeren.

40 tot 50 jaar — spaardoel: 5-6x je salaris op je 50ste

Je salaris piekt veelal in deze jaren en de (traditionele) ‘pensioenleeftijd’ ligt nog wat verder weg. Het rente-op-rente-effect kan zijn werk doen. Al is het bijvoorbeeld vanwege studerende kinderen nog steeds een dure fase, probeer wat meer geld opzij te leggen (i.e.: een hoger percentage van je salaris).

50 tot 60 jaar — spaardoel: 8-9x je jaarsalaris op je 60ste

Voor velen zijn dit nog steeds de piekjaren qua salaris, zodat dat spaarvarkentje hopelijk goed kan worden gespekt.

Let wel op: de pensioenleeftijd nadert. Een goed moment om je beleggingen onder de loep te nemen en na te gaan of e.e.a. nog past bij je risicoprofiel. Doorgaans wordt namelijk geadviseerd om het risico af te bouwen, naar mate de pensioenleeftijd nadert.

60 tot 65 jaar — spaardoel: 11-12x je jaarsalaris op je 65ste

De eindstreep is in zicht: hopelijk is je spaarvarken behoorlijk gevuld en heb je een duidelijk beeld van hoe het leven na je 65ste eruit zal zien.

Het zou in deze periode belangrijk zijn om een ‘retirement distribution strategy’ te hebben. Oftewel: zorg ervoor dat je helder op het netvlies hebt welke verschillende inkomensstromen je zult hebt.

Niet in steen gebeiteld

Natuurlijk, ieder van ons kent een ander levensverloop.

Voor een accuraat antwoord op de hamvraag hoeveel spaargeld je moet hebben, zal uiteindelijk individueel advies nodig zijn. Beide vermogensbeheerders hebben een heleboel aannames moeten maken (te lezen in de kleine lettertjes) om tot hun vuistregels te komen. Die aannames zullen nooit volledig overeenkomen met een individueel geval.

Hoeveel je op je spaarrekening moet hebben staan op pensioenleeftijd, verschilt per land. De internationale spaardoelen van Fidelity variëren van 7 tot 12x je (laatstverdiende) jaarsalaris.

Bovendien zijn de vuistregels gebaseerd op de situatie in Amerika. Uiteraard is die situatie anders dan in Nederland. Soortgelijke vuistregels voor Nederland hebben we helaas niet gevonden. Wél heeft Fidelity voor andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, vuistregels opgesteld.

Hoeveel zou je dan in de diverse landen moeten hebben gespaard op pensioenleeftijd?

Dat varieert van 7 tot 12x je (laatstverdiende) jaarsalaris. Britten zouden bijvoorbeeld 7x hun jaarsalaris nodig hebben. Duitsers moeten iets harder sparen: hun spaardoel op pensioenleeftijd is 10x het jaarsalaris. En voor degenen die eerder willen stoppen met werken is er nóg meer werk aan de winkel.[2]

[1] Tien procent van uw inkomen sparen, Nibud.

[2] How much do I need to retire?, Fidelity, FMR LLC, 27/8/2021; Are My Retirement Savings on Track?, T. Rowe Price Investment Services, Inc., 29/7/2021; Alivia McAtee, Here’s How Much Money You Should Have Saved at Every Age, NextAdvisor, 8/12/2020; E. Napoletano, Benjamin Curry, How Much Should You Save For Retirement?, Forbes Media LLC, 11/5/2021; Retirement Savings Guidelines, Fidelity, FIL Limited; Mia Taylor, How Your Investment Strategy Should Change and Evolve as You Age, Real Simple, Meredith Corporation, 20/5/2021; Sharon Epperson, CNBC’s Money 101 — Age-based Wealth Building Explained, CNBC LLC, 28/7/2021.