FIRE (Financial Independence, Retire Early) is een financiële beweging, waarbij wordt nagestreefd om ‘financiële onafhankelijkheid’ te bereiken en — (veel) eerder dan op 67-jarige leeftijd — ‘met pensioen te gaan’ (over beide termen straks meer).

Hiertoe leven FI’ers veelal in meer of mindere mate ‘beneden hun stand’, en investeren zij een substantieel deel van hun salaris in bijvoorbeeld indexfondsen of vastgoed. Volgens Jacob Lund Fisker, ook wel één van de ‘founding fathers’ van FIRE genoemd,[1] wordt doorgaans 40-80% van het inkomen opzij gezet.[2] Anderen spreken weer van een streven om ‘minimaal 50% van hun inkomsten ieder jaar te investeren’.[3]

Hoe het ook zij, het betreft in elk geval een beduidend hoger percentage dan het advies van Nibud ‘om maandelijks minstens tien procent van uw inkomen te ‘sparen’.[4]

Financiële onafhankelijkheid en ‘early retirement’ gedefinieerd

Wat financiële onafhankelijkheid en ‘(early) retirement’ inhouden, lijkt op het eerste gezicht wel voor zich te spreken. Maar wie op zoek gaat naar een beknopte beschrijving van beide termen, zal een veelheid van definities tegenkomen.

Your Money Or Your Life, de bestseller van Vicki Robin e.a. die vaak wordt gezien als de bijbel van FI, definieert financiële onafhankelijkheid in elk geval als ‘having an income sufficient for your basic needs and comforts from a source other than paid employment.’[5] FIRE veteraan Mad Fientist, die naar eigen zeggen sinds zijn 34ste financieel onafhankelijk is, hanteert een vergelijkbare definitie: ‘to me, financial independence is having enough income from your assets to cover your essential expenses so that you can survive without ever having to work again.’[6]

Maar blogger Mr. Money Mustache (ook wel MMM), die binnen de FIRE gemeenschap welhaast de status van celebrity heeft verworven, geeft een heel andere betekenis aan financiële onafhankelijkheid: ‘complete freedom to be the best, most powerful, energetic, happiest and most generous version of You that you can possibly be.’

FIRE aanhangers gaan véél verder dan het NIBUD advies om (minstens) 10% van je inkomen te ‘sparen’. Sommigen leggen zelfs meer dan 50% opzij.

En over ‘early retirement’ zegt Mr. Money Mustache: ‘early retirement means quitting any job that you wouldn’t do for free – but then continuing right ahead with work in something that works for you, even when you don’t need the money’.[7] De eerder genoemde Fisker ziet ‘retirement’ als ‘the ability to do whatever you want whenever you want within reason.’[8]

Groot geworden door blogs

Hoewel Your Money Or Your Life de bijbel van FI wordt genoemd, heeft het boek niet direct aan de wieg gestaan van de FIRE beweging. Veel van de ideeën van FIRE hebben vorm gekregen in persoonlijke blogs, zoals die van de reeds genoemde Jacob Lund Fisker.[9] Fisker, die zegt op zijn 30ste financieel onafhankelijk te zijn geworden, is het brein achter de Early Retirement Extreme (ERE) filosofie. In 2007 startte hij zijn gelijknamige blog, en in 2010 kwam zijn boek met eveneens dezelfde titel uit.

Een andere FIRE blogger van het eerste uur is de al genoemde Mr. Money Mustache. Hij deelt sinds 2011 op zijn blog ‘how you can create a life that is better than your current one, that just happens to cost 50-75% less.’ [10] Deze levensstijl noemt hij Mustachianism. Mr. Money Mustache’s blog is zó populair, dat er een gemeenschap van Mustachians om hem heen is gegroeid. Mede dankzij de immense populariteit van zijn blog, geniet de FIRE beweging ook steeds meer bekendheid onder het grote publiek.

Steeds meer voet aan de grond

De beweging heeft inmiddels vele aanhangers over de hele wereld. Blogs over FIRE schieten als paddenstoelen uit de grond, en gaandeweg zijn er ook meerdere varianten van FIRE ontstaan. Fisker en MMM hebben een zodanige stempel gedrukt op de FIRE beweging dat hun ideeën bekend zijn gebleven onder de benamingen die zij zelf hebben gegeven: Early Retirement Extreme (ERE) en Mustachianism. Maar inmiddels worden meer algemene varianten van FIRE onderscheiden, zoals lean FIRE en barista FIRE.

[1] Zie bijvoorbeeld Sloww, FIRE 101: What is FIRE (Financial Independence Retire Early)?, Medium, 14/1/2018.

[2] Jacob Lund Fisker, www.earlyretirementextreme.com.

[3] Wat betekent FIRE?, BinckBank.

[4] Tien procent van uw inkomen sparen, Nibud.

[5] Vicky Robin, YOUR MONEY OR YOUR LIFE SUMMARY, Money Life LLC.

[6] Shortest Path to Financial Independence, Mad Fientist, 6/8/2018.

[7] What Everybody Is Getting Wrong About FIRE, Mr. Money Mustache, 5/10/2018.

[8] Jacob Lund Fisker, So long and thanks for all the fish.

[9] Jacob Lund Fisker, www.earlyretirementextreme.com.

[10] www.mrmoneymustache.com, Mr. Money Mustache.