Early Retirement Extreme (ERE) is een lifestyle design filosofie. Het is­­ — in de woorden van grondlegger Jacob Lund Fisker — ‘a set of values and principles that gives [you] the freedom and opportunity to live an interesting and resilient life.’[1] Met toepassing van zijn ERE filosofie heeft de Deense Fisker zelf op dertigjarige leeftijd financiële onafhankelijkheid bereikt. Sindsdien leeft hij naar eigen zeggen van circa 7.000 dollar per jaar.[2]

Fisker en zijn filosofie staan dan ook veelal bekend om extreme zuinigheid.

Eén van de eerste FIRE blogs

Fisker ging ooit als astrofysicus door het leven. In 2007 begon hij zijn ERE blog over zijn ERE filosofie. Deze blog zou de lezer de tools geven om in 5 jaar financieel onafhankelijk te worden. Dit alles door ‘a combination of simple living, anticonsumerism, DIY ethics, self-reliance, resilience, and applied capitalism’, aldus Fisker.[3]

Fiskers blog zou één van de eerste blogs over FIRE zijn.[4] Fisker wordt daarom ook wel gezien als één van de ‘founding fathers’ van de FIRE beweging.[5] Van Mr. Money Mustache (ook wel MMM), die zelf ook regelmatig grondlegger van FIRE wordt genoemd,[6] krijgt hij zelfs de eervolle status van ‘Grandfather of the Mustachians’ toebedeeld.[7]

De 3 pijlers van ERE

ERE gaat uit van een web approach, waarbij personal finance en lifestyle op een efficiënte wijze worden geïntegreerd. Sterk vereenvoudigd, zijn de volgende 3 concrete beginselen typerend voor ERE:

  1. Optimaliseer in elk geval je 3 grootste kostenposten;
  2. Verkies produceren boven consumeren; en
  3. Ontwikkel persoonlijke skills.

De 3 grootste kostenposten

Je zou natuurlijk al je uitgaven kunnen optimaliseren. Maar volgens ERE zet de focus op je 3 grootste lasten in elk geval de eerste zoden aan de dijk. Voor velen wordt die top 3 gevormd door: ‘housing, transportation, and food’.[8] De web approach van ERE zou dan bijvoorbeeld kunnen leiden tot de keuze om kleiner te wonen, op loopafstand van werk én de supermarkt.

Anti-consumentisme

De tweede ERE pijler keert zich tegen de eenzijdige gerichtheid op consumeren; zelf produceren zou niet alleen leiden tot lagere uitgaven, maar ook bijdragen aan zelfrealisatie. Hobby’s als moestuinieren passen dan ook bij uitstek bij de ERE filosofie.

Je skillset

Tot slot zijn persoonlijke skills essentieel; deze wapenen de ERE aanhanger tegen economisch mindere tijden. Immers: ‘no one can ever take away [personal skills] from you, unlike money’, aldus Fisker. Hierbij kan gedacht worden aan timmerwerk, auto-onderhoud en -reparatie, beleggen en koken.[9]

Wat is ‘retirement’?

In 2010 publiceerde Fisker een boek dat luistert naar de titel Early Retirement Extreme. A Philosphical and Practical Guide to Financial Independence. Dit boek zet ERE in meer detail uiteen; het bespreekt de ERE filosofie en haar grondbeginselen, en met voorbeelden wordt geïllustreerd hoe de ideeën in de praktijk kunnen worden toegepast. Zo kan de lezer zelf een eigen stappenplan formuleren om financiële onafhankelijkheid te bereiken.[10]

Fisker zegt zijn ERE beginselen volledig te hebben geïnternaliseerd.[11] Hoewel financieel onafhankelijk, is hij na ‘retirement’ wél weer een periode in loondienst geweest. Dit past wellicht ook in zijn definitie van ‘retirement’: ‘the ability to do whatever you want whenever you want within reason’.[12]

[1] Jacob Lund Fisker, About me, Early Retirement Extreme, 27/4/2014.

[2] Jacob Lund Fisker, How I live on $7,000 per year, Early Retirement Extreme, 10/4/2013.

[3] Jacob Lund Fisker, About ERE, Early Retirement Extreme, 9/4/2009.

[4] Who Started The FIRE Movement? The History Of Financial Independence, Financial Samurai.

[5] Zie bijvoorbeeld: Sloww, FIRE 101: What is FIRE (Financial Independence Retire Early)?, Medium, 14/1/2018.

[6] Zie bijvoorbeeld: Paula Pant, #349: A CANDID CONVERSATION WITH MR. MONEY MUSTACHE & PAULA PANT, Afford Anything, 19/11/2018.

[7] Book Review: Early Retirement Extreme, Mr. Money Mustache, 12/11/2011.

[8] Jacob Lund Fisker, Day 3: Grocery shopping, 12/12/2008.

[9] Jacob Lund Fisker, About ERE, Jacob Lund Fisker.

[10] Jacob Lund Fisker, ERE book, 9/4/2009.

[11] Jacob Lund Fisker, How I live on $7,000 per year, 10/4/2013.

[12] Jacob Lund Fisker, So long and thanks for all the fish, 1/12/2011.