Wat is passief inkomen?

Passief inkomen is inkomen dat weinig tot geen inspanning vergt om de geldstroom op gang te houden.[1] Met andere woorden: bij passief inkomen is de directe relatie tussen enerzijds de inkomensstroom en anderzijds jouw tijd en inspanning doorbroken.

Bij actief inkomen daarentegen ruil je jouw tijd in voor geld. ‘Gewoon’ werken dus. Zodra die actieve inspanning wegvalt — je verliest bijvoorbeeld je baan of je zegt zelf op — dan valt het inkomen (uiteindelijk) ook weg.

Passief inkomen betekent niet dat je er helemaal niets voor moet doen. Je doet namelijk vooraf een investering, in de vorm van tijd (i.e. een inspanning) of geld.[2]

4 vormen van passief inkomen

Met deze definitie in het achterhoofd, vallen de diverse manieren om passief inkomen te genereren veelal in 1 van de volgende 4 mandjes:

  1. Een business waar je niet actief bij betrokken bent
  2. Beleggingen
  3. Vastgoed (stenen)
  4. Intellectueel eigendom

  1. Een business waar je niet actief bij betrokken bent

Het klassieke voorbeeld van deze categorie is het starten van een blog. Affiliate marketing en advertenties bijvoorbeeld moeten dan geld in het laatje brengen.[3]

Maar: dit moet dan wel een blog zijn die (uiteindelijk) een inkomensstroom genereert, zonder dat jij er structureel tijd in moet steken. Bijvoorbeeld: je laat (uiteindelijk) je blog door anderen runnen. Anders neemt je blog de vorm aan van ‘gewoon’ werk.

  1. Beleggingen

Bij beleggingen investeer je vooraf geld om een inkomensstroom te genereren. Bijvoorbeeld: dividendaandelen, zoals ING of McDonalds. Met een eenmalige investering creëer je een inkomensstroom in de vorm van dividend dat periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) wordt uitbetaald.

Andere voorbeelden zijn beleggingen in obligaties, indexfondsen, ETF’s en sommige vormen van crowdfunding.

  1. Vastgoed

Bij deze categorie kun je denken aan het kopen van een appartement, een vakantiewoning of een garagebox, om het vervolgens te verhuren. Deze vastgoedbelegging genereert dan maandelijks inkomen in de vorm van huurpenningen.

Beleggen in vastgoed valt strikt genomen ook in de categorie ‘beleggingen’. Maar vastgoed heeft meerdere eigenschappen die deze beleggingscategorie onderscheiden van bijvoorbeeld beleggen in ETF’s of aandelen.

Zo vergt het doorgaans een behoorlijke investering en zijn transactiekosten relatief hoog. Met beleggen in aandelen zou je al kunnen beginnen met honderd euro. Maar als je rechtstreeks in vastgoed wilt beleggen, zal dat niet genoeg zijn.

Bovendien is er geen beurs waar je de prijs van panden op de voet kunt volgen. Details van vastgoedtransacties worden vaak geheim gehouden. Er is op de vastgoedmarkt sprake van onvolledige informatie en marktimperfecties.[4] Daarom behandelen we beleggingsvastgoed als afzonderlijke categorie.

  1. Intellectueel eigendom[5]

Veel van de ideeën om passief inkomen te generen, komen neer op het basisidee van het exploiteren van auteursrechten. Kort gezegd investeer je hierbij vooraf tijd in het creëren van een auteursrechtelijk beschermd werk, wat je dan vervolgens (meestal) online verkoopt. Je zou bijvoorbeeld een ebook kunnen schrijven en op je eigen website of bijvoorbeeld Amazon kunnen verkopen.

De grens is subjectief

Waar de grens tussen actief en passief inkomen ligt, is wel voor discussie vatbaar. Het criterium ‘weinig tot geen inspanning’ geeft zeker houvast, maar is natuurlijk subjectief.

Maar wanneer jij besluit structureel tijd te besteden aan jouw passieve inkomstenbron, dan wordt het al gauw ‘gewoon’ werk. Actief inkomen dus.

[1] Zie bijvoorbeeld ook: R.L. Adams, 17 Passive Income Ideas for Increasing Your Cash Flow, Entrepreneur Media, Inc., 1/11/2019. Anderen gaan nog een stapje verder, en menen zelfs dat er helemaal geen inspanning nodig is om een passieve inkomensstroom op gang te houden. Zie bijvoorbeeld: Spencer Hilligoss, What Is Passive Income?, Forbes Media LLC, 16/9/2019, waarin de volgende definitie wordt gegeven: ‘Passive income is income that requires no effort to generate on a recurring basis.’

[2] Vergelijk: Jannese Torres-Rodriguez, These Are the Best 8 Passive Income Ideas for 2021. I’ve Made Money on All of Them, NextAdvisor, 19/4/2021.

[3] Zie bijvoorbeeld: Grant Sabatier, BEST PASSIVE INCOME IDEAS TO MAKE YOU MONEY IN 2021, Millennial Money, THE MOTLEY FOOL, 21/1/2021; Michelle Schroeder-Gardner, 12 Passive Income Ideas That Will Let You Enjoy Life More, Making Sense of Cents, 5/6/2021.

[4] prof. dr. P. van Gool FRICS et al., Onroerend goed als belegging, zesde druk, Deventer: Wolters Kluwer (2020), p. 41.

[5] Vergelijk: Robert T. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!, 20th Anniversary Edition (Scottdale: Plato Publishing, 2017), p. 135. Let wel: Kiyosaki bespreekt hier zijn visie op ‘real assets’ en spreekt dus niet met zoveel woorden over passief inkomen. Zijn indeling komt ook niet volledig overeen met deze indeling.