Je Financial Freedom Number. Oftewel: het verschil tussen je passieve inkomen en je uitgaven. Dat is de definitie die Tharp c.s. hanteren in hun New York Times bestseller Safe Strategies for Financial Freedom.

Zij zijn zeker niet de enigen die het concept van een Financial Freedom Number gebruiken.

Anderen hanteren vergelijkbare of zelfs nagenoeg gelijkluidende definities. Zo is je FFN volgens bestsellerauter T. Harv Eker de optelsom van al je uitgaven. Dat is dan het bedrag dat je aan passief inkomen zou moeten verdienen om financieel vrij te zijn.[1]

En life coach Karen Strunks beschrijft FFN als volgt: ‘(…) the figure you need to give you an independent life, where your bills/housing/living costs are met of course and then the amount in addition to that you want for other things.’[2]

Hoe bereken je jouw FFN?

Je FFN is volgens Tharp c.s. in 3 simpele stappen te berekenen:

  1. Maak een overzicht van en bereken je maandelijkse uitgaven — denk hierbij aan bijvoorbeeld je hypotheek, verzekeringen, belastingen en boodschappen. (Een door anderen geopperde aanpak is om je totale uitgaven van de afgelopen 12 maanden te berekenen, en het totaalbedrag door 12 te delen.)[3]
  2. Bereken hoeveel passief inkomen je maandelijks genereert — bijvoorbeeld: je eventuele beleggingsportfolio en huuropbrengsten
  3. (2) – (1) = jouw Financial Freedom Number

Als je FFN een positief getal is, dan ben je volgens Tharp c.s financieel vrij. Als je FFN negatief is, dan is dit bedrag het maandelijkse tekort dat je nog moet overbruggen om financiële vrijheid te bereiken.[4]

[1] T. Harv Eker, How Much Money Do You Need To Become Financially Free?, T. Harv Eker.

[2] Karen Strunks, 2 Ways To Reach Financial Freedom, Medium, 31/8/2016. 

[3] Craig Curelop, How to Calculate Your Freedom Number by Learning Your “Real” Net Worth, BiggerPockets, LLC.

[4] Van K. Tharp PhD, D.R. Barton en Steve Sjuggerud, Safe Strategies for Financial Freedom, Mcgraw-Hill (2004), pp. 1, 6-12.