Als je je geld parkeert op een spaarrekening, dan krijg je van de bank (vaak) een beloning in de vorm van spaarrente (al is dat tegenwoordig niet bepaald een vetpot).

Een soortgelijke beloning krijg je wanneer je geld steekt in een bedrijf:

dividend.

Wat is dividend?

Je zou dividend kunnen zien als een beloning aan de aandeelhouder voor het ter beschikking stellen van vermogen aan de onderneming.

Dividend is een winstuitkering: het is (in beginsel) het deel van de winst dat een bedrijf uitkeert aan zijn aandeelhouders.[1]

Het kan worden uitgekeerd in de vorm van geld (cashdividend) of aandelen (stockdividend). Een combinatie van beide is ook mogelijk.[2]

Kort en goed

  • Dividend is een winstuitkering. Je zou het kunnen zien als een beloning aan de aandeelhouder
  • Cashdividend = dividend uitgekeerd in de vorm van geld
  • Stockdividend = dividend uitgekeerd in de vorm van aandelen
  • Niet alleen bedrijven, maar ook ETF’s en beleggingsfondsen kunnen dividend uitkeren
  • De frequentie van de uitkering kan verschillen. Per kwartaal, halfjaarlijks en jaarlijks komen vaak voor

Niet gegarandeerd

Dividend is niet gegarandeerd: het hangt af van de resultaten die het bedrijf heeft behaald in een bepaalde periode. Bij sterk tegenvallende resultaten, kan een bedrijf dus ook besluiten tot het overslaan van dividend.[3] 

Wetende dat de gemiddelde aandeelhouder ze zo een besluit niet in dank zal afnemen, zijn bedrijven hier doorgaans wel terughoudend in. Het verlagen of schrappen van dividend kan ook leiden tot zorgen over de (financiële) gezondheid van het bedrijf. Om aandeelhouders gerust te stellen, kan een bedrijf daarom besluiten om toch dividend uit te keren.

Hoewel dividend niet gegarandeerd is, zijn de meeste dividenduitkerende bedrijven terughoudend in het verlagen of overslaan van dividend

Dit betekent ook dat dividendbetalingen niet altijd afkomstig zijn van de winst. Een bedrijf kan dividenden ook uit andere balansposten te financieren.[4]

Wie keert dividend uit?

Wanneer het woord ‘dividend’ valt, wordt vaak als eerste gedacht aan bedrijven.

Om wat voor bedrijven gaat het?

Het uitkeren van dividend wordt ook wel gezien als een indicatie dat een bedrijf solide is. De redenering is dan dat een bedrijf over voldoende financiële middelen moet beschikken om consequent dividend te kunnen uitbetalen. Veel bedrijven die dividend uitkeren zouden daarom een stabiele omzet en winst genereren.[5]

Voorbeelden van bedrijfstakken die traditioneel een hoog dividendrendement bieden, zijn de financiële sector, de grondstoffensector en telecom.[6]

Het uitkeren van dividend is niet alleen voorbehouden aan bedrijven; er zijn ook ETF’s en beleggingsfondsen die dividend betalen aan hun fondshouders. De winst die wordt uitgekeerd is dan meestal de netto opbrengst van alle dividenden die het fonds zelf heeft ontvangen.[7]

Niet alleen bedrijven, maar ook ETF’s (en beleggingsfondsen) kunnen dividend uitkeren

Een bekende ETF die dividend uitkeert is de Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (VHYL).

Hoe vaak wordt dividend uitgekeerd?

De frequentie van de uitkering kan verschillen al naar gelang het dividendbeleid van het bedrijf en lokale gebruiken. In Nederland wordt bijvoorbeeld veelal halfjaarlijks of jaarlijks dividend betaald.[8] Zo keert ASML jaarlijks dividend uit, en Heineken en ING halfjaarlijks.[9]

Britse en Australische bedrijven kiezen vaak voor halfjaarlijks dividend,[10] terwijl in de Verenigde Staten kwartaaldividend juist gebruikelijk is.[11] Nike, McDonald’s en IBM keren bijvoorbeeld elk kwartaal dividend uit.[12]

Maandelijks dividend kan ook voorkomen, maar zou minder gebruikelijk zijn.[13]

[1] Brian Butler e.a. (red.), A Dictionary of Finance and Banking. From international to personal finance, Oxford: Oxford University Press (1997), p. 106.

[2] J.J. Annaert e.a., Financiering en Belegging Deel 1. Tekstboek, tiende druk, Schiedam: Rhobeta Consultants (1997), p. 34.

[3] J.J. Annaert e.a., Financiering en Belegging Deel 1. Tekstboek, tiende druk, Schiedam: Rhobeta Consultants (1997), p. 34; Roger Wohlner, Dividend Investing: What Is It and How Does It Work?, TheStreet, Inc., 23/9/2019.

[4] What Is Dividend Yield and How Do You Calculate It?, American Banking and Market News, 17/10/2020; Too embarrassed to ask: what is a dividend yield?, MoneyWeek, Dennis Publishing Ltd., 11/8/2020.

[5] What Is Dividend Yield and How Do You Calculate It?, American Banking and Market News, 17/10/2020; Kevin Verstraete, De beste Belgische dividendaandelen, LYNX, 29/1/2021.

[6] Jeffrey Schumacher, Het belang van dividenddiversificatie, Morningstar, Inc., 7/5/2020.

[7] Wat zijn beleggingsfondsen?, ING.

[8] Dividend, Beleggers Belangen, ONE Business bv.

[9] Why invest in ASML. Capital return and financing, ASML; Dividend, Heineken N.V.; Dividend and distribution policy, ING.

[10] Brian Butler e.a. (red.), A Dictionary of Finance and Banking. From international to personal finance, Oxford: Oxford University Press (1997), p. 107; Laurence Booth, Jun Zhou, Dividend policy: A selective review of results from around the world, Global Finance Journal, vol. 34, ISSN: 1044-0283, pp. 1-15.

[11] Dividend, Beleggers Belangen, ONE Business bv; Ben Baden, 6 Reasons to Buy Dividend-Paying Stocks, USNEWS.com, U.S. News and World Report, Incorporated, 1/10/2010.

[12] IBM cash dividend payments, IBM; STOCK INFORMATION, Nike, Inc.; Stock Information, McDonald’s.

[13] Brett Owens, Monthly Dividend Stocks List For 2021, Forbes Media LLC, 31/1/2021.