Wie aan FIRE (Financial Independence, Retire Early) denkt, denkt wellicht aan zuinig(er) leven en vroeg stoppen met werken. Maar leven inderdaad alle FIRE aanhangers ‘beneden hun stand’? En streven ze allemaal na volledig te stoppen met werken? Zoveel mensen, zoveel wensen; ook binnen de FIRE community. Nooit meer uit eten gaan blijkt geen must, en kennelijk sluiten FIRE en een baan elkaar niet per definitie uit.

Welke FIRE varianten zijn er, en wat houden ze in?

Vijf FIRE varianten

Veelal worden de volgende 5 varianten onderscheiden:

 1. lean FIRE
 2. fat FIRE
 3. barista FIRE
 4. coast FIRE
 5. slow FI 
 1. Lean FIRE

The New York Times vatte eens in twee woorden treffend samen wat lean FIRE inhoudt: ‘extreme frugality’. [1] Volgens Financial Samurai, FIRE blogger van het eerste uur, is lean Fire ‘The Minimalist’s Way To Retire Early’. Deze FIRE variant zou dan wel gepaard gaan met ‘significant sacrifices’, zoals in een krappe studio wonen of besluiten geen kinderen te nemen.

Concreet zegt Financial Samurai dat voor deze minimalistische FIRE variant ‘40.000 dollar a year in gross passive income’ nodig is. Dus circa 33.000 euro.[2] FIRE blogger The Poor Swiss schetst een vergelijkbaar financieel plaatje: de jaarlijkse uitgaven zouden bij lean FIRE in de regel minder dan 40.000 dollar bedragen.[3]

In die zin zou Jacob Lund Fisker, het brein achter Early Retirement Extreme, als een lean FIRE aanhanger kunnen worden gezien. Hij zegt namelijk rond te komen van slechts jaarlijks 7.000 dollar (!). Volgens Fisker is ERE wel wat anders dan FIRE.

  Gezien de vele nationale verschillen in bijvoorbeeld cost of living en fiscale wetgeving, laten dit soort bedragen zich lastig 1 op 1 vertalen naar Nederland. Een bruikbaardere – en wellicht ook meer tot de verbeelding sprekende – benadering zou kunnen zijn om van de eigen vaste uitgaven uit te gaan. Ben Le Fort van Making of a Millionaire Inc. doet dat bijvoorbeeld. Volgens zijn ‘very simple definition of lean FIRE’ heb je deze vorm van FIRE bereikt, wanneer je voldoende hebt gespaard ‘(…) to cover your “big 3” living expenses; housing, transportation, and food.’[4]

  1. Fat FIRE

  Dan fat FIRE. Fat FIRE en lean FIRE worden veelal als de 2 uitersten van het FIRE spectrum beschreven. Waar lean FIRE voor extreme zuinigheid zou staan, zou fat FIRE de ‘non-frugal version’ van FIRE zijn.[5]

  Fat fire betekent, in de woorden van Financial Samurai: ‘being able to live it up in retirement without having to sacrifice your spending’. Wonen in een dure stad, een royale woning en fine dining zouden dan nog allemaal mogelijk zijn.[6]

  Als lean FIRE de zuinige variant van FIRE is, dan is fat FIRE de luxe versie”

  No Peanut Butter

   In bedragen uitgedrukt: vaak wordt aangenomen dat voor fat FIRE jaarlijks 100.000 dollar (ca. 83.000 euro) of meer nodig is.[7] Anderen menen dat zelfs 200.000 dollar (!) per jaar nodig is; 100.000 tot 200.000 dollar per jaar zou dan ‘slechts’‘“Chubby” FIRE’ zijn.[8]

   (Gelukkig) komt niet iedereen op dit soort immense bedragen uit. Tanza Loudenback van Business Insider meent dat van fat FIRE sprake is, als er meer dan gemiddeld wordt uitgegeven. Met andere woorden: voor fat FIRE zou een gezin 61.000 dollar (ca. 50.000 euro) per jaar – de gemiddelde jaarlijkse uitgaven van een Amerikaans gezin – nodig hebben.[9] Nog steeds een fors bedrag, maar beduidend minder dan 100.000 dollar.

   1. Barista FIRE

   Een baan kan parttime zijn, dus waarom FIRE niet? Enter barista FIRE: een stressvolle fulltime baan wordt verruild voor een ‘low-stress, part-time job’. Het standaardvoorbeeld hierbij is een parttime baan bij koffieketen Starbucks, wat wellicht ook de term verklaart.[10]

   Het doel: meer vrijheid, maar nog wél wat extra inkomsten en/of het voordeel van de zorgverzekering van het bedrijf. Het punt van de zorgverzekering is wellicht niet in alle landen even relevant, maar kenmerkend voor barista FIRE is in elk geval dat je nog parttime werkt.

   Dit hoeft niet te betekenen dat de FIRE aanhanger zelf degene is die een (parttime) baan heeft: barista FIRE zou ook kunnen betekenen ‘retiring early but making your spouse work.’[11]

   1. Coast FIRE

   Dan is er nog coast FIRE. De meningen over wat dat inhoudt, lijken (meer) verdeeld. Sommigen vinden dat deze vorm van FIRE hetzelfde is als barista FIRE.[12] Anderen zien wél een verschil: bij barista FIRE zou nog niet voldoende opzij zijn gezet voor de periode nadat men stopt met werken; bij coast FIRE daarentegen zou men wél al  voldoende passief inkomen hebben veiliggesteld voor die periode: ‘you coast into retirement with your early investments doing all the hard work’. Er moet alleen nog wél (parttime) worden gewerkt om in het huidige onderhoud te voorzien.[13]

   Wéér anderen zien juist een verschil in het type werk: bij coast FIRE zou een goedbetaalde of stressvolle baan nog nodig zijn, terwijl bij barista FIRE ‘an easy stress free job’ of minder uren zou volstaan. Barista FIRE zou dan ook een stap dichterbij ‘echte’ financiële onafhankelijkheid zijn.[14]

   1. Slow FIRE

   Tot slot slow FIRE: een variant die van recentere datum is, maar wél al bredere navolging heeft gevonden. De term komt uit de koker van bloggerskoppel The Fioneers. Zij hebben het concept in 2019 bedacht en geven er de volgende betekenis aan: ‘when someone utilizes the incremental financial freedom they gain along the journey to financial independence to live happier and healthier lives, do better work, and build strong relationships.’

   Het uiteindelijke doel is weliswaar financiële onafhankelijkheid, maar de focus zou liggen op ‘making the journey as remarkable as the destination’. Early retirement is dan een mogelijkheid, maar geen must. Bewust kiezen voor een minder goed betaalde baan, een sabbatical nemen, minder uren werken: allemaal keuzes die passen binnen slow FI. [15] 

   Het einde is nog niet in zicht

   Soms wordt regular FIRE ook nog als afzonderlijke variant genoemd, zodat er in totaal 6 varianten zijn. Het is misschien een beetje flauw om de overkoepelende term als een extra variant mee te rekenen. Wat er ook van zij, dit lijkt er in elk geval op te duiden dat er behoefte is aan (nóg) meer gradaties binnen het FIRE spectrum. Wellicht zag om diezelfde reden de eerder genoemde – maar minder gangbare – variant chubby FIRE het levenslicht.

   En zo worden er her en der nog andere FIRE varianten gebezigd, zoals side FIRE. Bij deze variant zouden side hustles, zoals een blog of het bouwen van websites, voldoende inkomen genereren om met early retirement te gaan.[16] Ook een parttime baan wordt hierbij aangemerkt als een mogelijke side hustle.[17] Er is daarom wat voor te zeggen om de term barista FIRE te vervangen met side FIRE, aangezien barista FIRE onder die meer omvattende variant valt. Side FIRE lijkt evenwel minder gangbaar te zijn.

   Ook duiken er van tijd tot tijd ook nieuwe varianten op, bijvoorbeeld passion FIRE. Bij passion FIRE zou het gaan om ‘having the wealth and financial stability to quit your traditional job and pursue making money from your passions.’[18] De term lijkt echter (nog) niet te worden omarmd door de FIRE community.

   Duidelijk is in elk geval dat FIRE volop in beweging is. Ongetwijfeld zullen er nog vele varianten de wereld bestormen, die in meer of mindere mate navolging zullen krijgen.

   [1] Steven Kurutz, How to Retire in Your 30s With $1 Million in the Bank, The New York Times Company.

   [2] What Is Lean FIRE? The Minimalist’s Way To Retire Early, Financial Samurai.

   [3] Baptiste Wicht, The 6 Kinds of FIRE: Which One Are You?, thepoorswiss.com, 2/6/2022.

   [4] Ben Le Fort, What Is Lean FIRE? The Frugal Path to Financial Independence, Medium, 8/11/2020.

   [5] Baptiste Wicht, The 6 Kinds of FIRE: Which One Are You?, thepoorswiss.com, 2/6/2022.

   [6] What Is Fat FIRE? The Best Early Retirement Lifestyle, Financial Samurai.

   [7] Zie bijvoorbeeld: What Is Lean FIRE? The Frugal Path to Financial Independence, Ben Le Fort, Medium, 8/11/2020; of Baptiste Wicht, The 6 Kinds of FIRE: Which One Are You?, thepoorswiss.com, 2/6/2022; of What is fatFIRE?, Physician on FIRE.

   [8] Robert Farrington, Fat FIRE: The Above-Average Pursuit Of Financial Independence, Forbes Media LLC, 27/1/2020.

   [9] Tanza Loudenback, There are 3 main types of early retirement, and the only difference is how much you spend, Business Insider Nederland, 5/11/2019.

   [10] Liz Knueven, Barista FIRE is a type of financial independence that’s easier to achieve when you’re young, Insider Inc., 5/11/2020.

   [11] What Is Barista FIRE? A Hybrid Between Fat FIRE And Lean FIRE, Financial Samurai. In gelijke zin: Portia Antonia Alexis, FIRE Financial Strategies: How Much is Too Extreme When Saving for Retirement?, Entrepreneur Media, Inc., 11/6/2020.

   [12] What Is Barista FIRE? A Hybrid Between Fat FIRE And Lean FIRE, Financial Samurai.

   [13] Christy Bieber, What is the Coast FIRE movement for retirement?, FOX News Network, LLC, 12/11/20220. In gelijke zin: What is Coast FIRE?, Four Pillar Freedom.

   [14] Melanie Allen, What is Coast FIRE? Everything You Need to Know, Partners in Fire.

   [15] Jessica, Slow FI: The Real YOLO, The Fioneers, 2/9/2019.

   [16] Grant Sabatier, THE FIRE MOVEMENT | FINANCIAL INDEPENDENCE RETIRE EARLY!, THE MOTLEY FOOL, 12/8/2020.

   [17] Grant Sabatier, 31 BEST SIDE HUSTLE IDEAS TO MAKE AN EXTRA $2,000/MONTH, THE MOTLEY FOOL, 3/2/2021.

   [18] Melanie Allen, Passion Fire, Partners in Fire.