Stel: je steekt vandaag 1.000 euro in het aandeel Aegon en verwacht elk jaar 4% rendement te behalen. De winst ga je herbeleggen. Verder ben je van plan om er braaf van af te blijven en niks bij te storten.

Hoelang denk je dat het duurt voordat jouw 1.000 euro 2.000 euro is geworden (dus is verdubbeld)?

10 jaar misschien? Of 20 jaar? Of heb je werkelijk geen flauw idee? No worries, de meeste mensen delen dit gevoel. Het rente-op-rente effect is intuïtief namelijk ontzettend lastig in te schatten.

Maar gelukkig is hier een handig hulpmiddel voor: de regel van 72.

Wat is de regel van 72?

Met de regel van 72 kun je schatten hoe lang het duurt voordat een bedrag is verdubbeld, uitgaande van een vast (of gemiddeld) jaarlijks samengesteld rentepercentage. De gekweekte rente wordt hierbij dus niet opgenomen.

De regel van 72 werkt als volgt:

72 / jaarlijks rendement  =   aantal benodigde jaren voor verdubbeling van investering

Manier 1: wat is de verdubbelingstijd van je investering?

Toegepast op het voorbeeld: 72/4 = 18. Dus na ongeveer 18 jaar zou je inleg van 1.000 euro zijn verdubbeld.

Dat is dus de eerste manier waarop je de regel van 72 zou kunnen toepassen.

Dus: manier 1 geeft antwoord op de vraag: wat is de verdubbelingstijd van je investering?

Concreet betekent dit dat het bij een rendement van:

  • 1%, ongeveer 72 jaar duurt voordat je investeringsbedrag is verdubbeld — want: 72/1 = 72 jaar
  • 2%, ongeveer 36 jaar duurt voordat je investeringsbedrag is verdubbeld — want: 72/2 = 36 jaar
  • 4%, ongeveer 18 jaar duurt voordat je investeringsbedrag is verdubbeld — want: 72/4 = 18 jaar
  • 8%, ongeveer 9 jaar duurt voordat je investeringsbedrag is verdubbeld — want: 72/8 = 9 jaar

 Maar je kunt meer met deze handige rekenhulp doen.

Manier 2: welk rendement is nodig voor verdubbeling?

Uiteraard kan de regel van 72 ook ‘omgekeerd’ gebruikt worden: welk jaarlijks rendement is nodig om binnen een x aantal jaren je investering te laten verdubbelen?

Stel: je wilt weten welk rendement je moet behalen om je startkapitaal in 12 jaar te laten verdubbelen. Toepassing van de vuistregel leert je dan dat daarvoor een rendement van ongeveer 72/12 = 6% per jaar nodig is.

Manier 3: hoe hard groeit je investering?

Ten derde kan met gebruik van deze vuistregel worden geschat hoe hard een investering groeit door samengestelde interest.

Een voorbeeld: je wilt 20.000 euro beleggen en je hebt een beleggingshorizon van 20 jaar. Je verwacht een rendement van 6% per jaar te behalen. Wat zal ongeveer je eindkapitaal zijn na 20 jaar?

De verdubbelingstijd bij een rendement van 6% is 12 jaar (72/6 = 12). Dit betekent dat je inleg na 12 jaar zal zijn verdubbeld: 20.000 euro x 2 = 40.000 euro.

De resterende beleggingsperiode van 8 jaar is 2/3 van de verdubbelingstijd van 12 jaar. Dus die 8 jaar levert je grofweg 2/3 van 40.000 euro op, zeg ongeveer 25.000 euro. Het met de regel van 72 geschatte eindkapitaal is dan 40.000 euro + 25.000 euro = 65.000 euro.

In werkelijkheid zou het eindkapitaal ongeveer 64.000 euro zijn, dus de schatting komt redelijk in de buurt.

Een kanttekening

De regel van 72 is dus een handig hulpmiddel om een snelle eerste inschatting te maken. Hier moet wel een kanttekening bij worden geplaatst: de vuistregel is niet voor alle rentepercentages even nauwkeurig. Hij levert de meest accurate schattingen op bij rentepercentages tussen de circa 6% en 10%. Buiten die bandbreedte neemt de nauwkeurigheid van de schattingen af.

Zo volgt uit de regel van 72 dat de verdubbelingstijd bij een rendement van 2% ongeveer 36 jaar zou zijn. In werkelijkheid bedraagt de verdubbelingstijd 1 jaar minder, dus 35 jaar. Dit neemt niet weg dat het een zeer handige rekenhulp is voor een eerste inschatting.