Hoe wordt je een expert op een bepaald gebied? Entrepreneur/auteur Tim Ferriss zou in The 4-Hour Work Week hebben gezegd: lees drie boeken van verschillende auteurs over een onderwerp, en je weet meer van dat onderwerp af dan 99% van de mensen. Dit zou dan de ‘Three Books Rule’ zijn, waarmee je heel gemakkelijk (en snel) een expert zou kunnen worden.[1]

Te kort door de bocht

De Three Books Rule lijkt alleen niet als zodanig in The 4-Hour Work Week voor te komen. Ferriss beschrijft in zijn boek wél hoe je een expert kunt worden in vier weken. Eén van de stappen gaat inderdaad om het lezen van drie boeken: ‘Read the three best-selling books on your topic (…) and summarize each on one page’. Maar die stap alleen al behelst dus meer dan simpelweg drie boeken lezen. En: het is slechts één van de door Ferris beschreven stappen om een expert te worden.[2]

De Three Books Rule zoals die aan Ferriss wordt toegeschreven, is daarmee wellicht wat kort door de bocht.

Een kwestie van zelfvertrouwen?

De regel werpt wél een interessante vraag op: wanneer zou je jezelf een expert kunnen noemen? In de context van financiële kennis: wanneer zou je kunnen zeggen dat je financieel kundig bent?

Hier lijkt een verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen.

Wetenschappers hebben al vaker gewezen op het bestaan van een financial literacy gender gap: vrouwen presteren doorgaans slechter dan mannen wanneer hun financiële kennis wordt getest.[3] De voor de hand liggende conclusie is dan: vrouwen zijn minder financieel onderlegd dan mannen.

Maar recent onderzoek biedt een andere mogelijke verklaring voor deze gap: een gebrek aan zelfvertrouwen. Vrouwen blijken bij financiële kennistesten namelijk relatief vaak ‘do not know’ te antwoorden; en als deze antwoordoptie ontbreekt, kiezen vrouwen vaak het juiste antwoord.[4]

Zet de ‘Three Books Rule’ in

Terwijl sommigen dus vinden dat je jezelf na het lezen van drie boeken al een expert mag noemen, denken vele vrouwen het antwoord niet te weten, zelfs als ze het wél weten.

Dat is ontzettend jammer.

De financiële keuzes die we moeten maken in het leven vliegen ons om de oren. Wat voor risicoprofiel kies je voor je pensioenpotje? Wat voor hyptheek neem je? Ga je wel of niet beginnen met beleggen? Het kunnen nemen van financiële beslissingen, is daarom een life skill. Een skill die je onder de knie zou moeten hebben, én met vertrouwen zou moeten kunnen inzetten.

Weet jij best wat van financiën af, maar blijf je daar steeds onzeker over? Lees dan nog eens drie financiële bestsellers en denk aan de Three Books Rule: jij vindt misschien dat je dan nog steeds niets van financiën af weet, maar anderen zouden je al tot expert bombarderen.

[1] Three books rule, Neera Mahajan, 19/5/2019.

[2] Timothy Ferriss, The 4-Hour Work Week: Escape the 9-5, Live Anywhere and Join the New Rich. Expanded and Updated Edition (Londen: Vermilion, 2011), p. 170.

[3] Gustav Tinghög, Ali Ahmed, Kinga Barrafrem et al, Gender differences in financial literacy: The role of stereotype threat, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 192, 2021, pp. 405-416, ISSN 0167-2681.

[4] Tabea Bucher-Koenen, Rob Alessie, Annamaria Lusardi, Maarten van Rooij, Fearless Woman. Financial Literacy and Stock Market Participation, JEL code: G53, C81, D91, 2/3/2021.